Памятка по Сибирской язве!

Русский

Памятка населению по сибирской язве

            Одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и др.) и человека. Возбудитель сибирской язвы устойчив в окружающей среде. В почве он сохраняется десятки лет. Длительность и признаки заболевания многообразны.

Как человек может заразиться сибирской язвой?

При употреблении продуктов животноводства, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, приобретенных в неустановленных местах торговли. Также заражение человека может наступить при уходе за больным животным, убое его, снятии шкур, разделке туш, захоронении трупов, а также при контакте с продуктами животноводства (шкуры, кожи, меховые изделия, шерсть, щетина), обсемененными спорами сибиреязвенного микроба.

Каковы симптомы болезни у человека? 

Существует 3 формы этой болезни у человека

КОЖНАЯ           КИШЕЧНАЯ        ЛЕГОЧНАЯ

    1При кожной форме инкубационный период длится от 2 до 14 дней. Вначале в месте поражения возникает красное пятно, которое приподнимается над уровнем кожи. Через некоторое время появляется язва. Больные жалуются на сильный зуд и жжение в месте внедрения возбудителя. Вокруг язвы отмечаются отек и покраснение кожи. Характерным является снижение или полное отсутствие чувствительности в области язвы. Признаки общей интоксикации (повышение температуры до 39-40°С, общая слабость, разбитость, сильная головная боль, головокружение, сердцебиение) появляются к концу первых суток или на второй день болезни. При своевременном обращении к врачу и проведении специфического лечения заболевание, как правило, заканчивается выздоровлением.

2При легочной форме сибирской язвы первые признаки похожи на грипп — повышается температура, человека сильно знобит, начинает сильно выделяться мокрота. Через 3-5 дней развивается острая легочная недостаточность, которая приводит к шоку и смерти.

При кишечной форме сибирской язвы начинаются сильные боли в животе, рвота, жидкий стул с кровью. Инкубационный период сибирской язвы от 2-х до 7-ми дней.

Меры профилактики

3

  1. Категорически запрещается вывоз (ввоз) за пределы населенного пункта больных животных или зараженных продуктов и сырья животного происхождения (при регистрации случаев заболевания).
  2. Категорически запрещается приобретать продукты животного происхождения в местах несанкционированной торговли, без наличия ветеринарных сопроводительных документов.
  3. При убое домашних животных, после проведения обязательного предубойного осмотра ветеринарным специалистам необходимо использовать индивидуальные средства защиты (резиновые перчатки, халат).
  4. При первых признаках заболевания человеку необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью к врачу.

Қазақша

Тұрғындарға күйдіргі туралы жаднама

            Күйдіргі – адамның және жануарладрдың (ірі және ұсақ қара малдың, жылқы және шошқаның, т.б.) өлімге әкелетін аса қауіпті жұқпалы аурулардың бірі. Күйдіргінің  қоздырғышы сыртқы ортаның әсеріне өте тұрақты.

Топырақта жүздеген жылдар бойы сақталады. Аурудың ұзақтығы мен нышандары алуан түрлі. Ауру ағзаны түгелдей және жеке мүшелерді де зақымдайды.

Күйдіргі адамға қалай жұғуы мүмкін?

Ветеринарлық-санитарлық сараптамадан өтпеген және белгіленбеген сауда орындарында сатып алынған мал өнімдерін пайдаланғанда жұғуы мүмкін. Сондай-ақ ауру малға күтім жасағанда, сойғанда, терісін алғанда, етті мүшелегенде, өлікті көмгенде, күйдіргі микробының спораларымен тұқымданған мал шаруашылық өнімдерімен байланысқанда (терімен, қабықпен, тері бұйымдарымен, жүнмен, қылмен), күйдіргің микроптың тұқымдандырудан адамға жұғуы мүмкін.

Жиі жағдайда тері, тыныс жолдарының шырышты қабығы және кейде – ішек-қарын жолы зақымдалады.

Ауруға шалдыққан адамның белгілері қандай?

Адамда бұл аурудың 3 түрі бар:

Тері           Ішек       Өкпе

    1Күйдіргінің тері түрімен ауырғанда инкубациялық кезеңде терінің алуан түрлі жарасы 2-ден 14 күнге дейін созылады. Алғашқыда зақымданған орында қызыл дақ пайда болады да, тері деңгейіне дейін жетеді. Біраз уақыттан кейін жара пайда болады. Науқастар қатты қышынуға және зақымданған жерде күйдіргіш сезіміне зарланады. Жара бойында ісіну және терінің қызарып кетуі байқалады. Жараның аймағында сезгіштіктің болмауы мен оның төмендеуі байқалады. Ағзаның улануының белгілері (температураның 390-400 С көтерілуі), жалпы әлсірегендік, қалжырағандық, бастың қатты ауруы, бастың айналуы, бірінші тәулікте немесе екінші күні жүректің қатты қағуы байқалады. Дәрігерге уақытында қарану және спецификалық ем жүргізудің арқасында әдеттегідей адамның жазылуымен аяқталады.

2

Күйдіргінің өкпе түрінің белгілері тұмауға ұқсайды – температураның көтерілуі, адамның қатты қалтырауы, кеудеден қақырықтың қатты бөлінуі байқалады. Үш-төрт күннен кейін есеңгіреуге және өлімге әкелетін жіті өкпе жетімсіздігі қалыптасады.

Күйдіргінің ішек түрінде іштің қатты ауруы, құсу, іштің қан аралас қатты өтуі байқалады. Сібір жараның инкубациялық кезеңі екі күннен жеті күнге дейін созылады.

Алдын алудың шаралары

ATTENTION

  1. Ауру малды және жұқтырылған өнімдерді, мал шикізатын (егер де ауру белгісі тіркелсе) елді мекен жерінен тыс шығаруға (келтіру) қатан түрде тыйым салынады.
  2. Белгіленбеген сауда орындарында ветеринарлық ілеспе хатынсыз ет өнімдерін сатып алуға тыйым салынады.
  3. Ветеринар маман міндетті түрде тексеруді жүргізгеннен кейін үй малын сойған кезде, жеке қорғаныш құралдарын (резеңкелі қолғап, халат) қолдану қажет.
  4. Аурудың бірінші белгілерінен бастап-ақ, науқас жедел түрде медициналық көмекке жүгінуі тиіс, олар өз тарапынан курстық емдеуді анықтайды.